Nhân vật Naruto được thể hiện dưới các nét vẽ đặc trưng của các tác giả nổi tiếng đã từng sáng tạo lên hàng loạt các tác phẩm để đời như Toriyama với Dragon Ball, Takeshi Obata với Death Note hay Oda với One Piece. Hình tượng Naruto sẽ được biến điệu như thế nào. Hãy cùng chiêm ngưỡng đầy đủ bộ art về nv naruto của các tác giả nổi tiếng.

Click để đọc thêm…