Dạo gần đây ai cũng biết Trẻ tái/xuất bản khá nhiều truyện của cha già Adachi

Nhưng có thực sự là nó tốt hơn lần xuất bản trước kia?

Hãy đưa ý kiến của các bạn đến với mọi người \m/

Click vào để đọc thêm…