Vì thiết kế là một chiến hạm, Minerva được trang bị vũ khí hạng nặng. Bao gồm pháo beam, súng CIWS, nhiều bệ phóng tên lửa và ngư lôi, ống xả hạt chống beam và cuối cùng là pháo Positron Blaster mạnh mẽ.

Click để đọc thêm…