Chiến hạm lớp Izumo là một hạm thuộc thời kỳ Cosmic Era của series Gundam được chế tạo bởi Morgenroete Inc và được Liên hiệp Orb sử dụng.

Click để đọc thêm…