Mặc dù có kích thước khổng lồ, Godwana chỉ được trang bị 8 khẩu pháo 2 hai nòng và 8 khẩu pháo đơn. Vì chưa bao giờ thấy nó trực tiếp tham gia một trận chiến, nên không có thông tin rõ ràng tàu hoạt động như thế nào.

Click để đọc thêm…