Là một hạm mặt đất, lớp Compton được trang bị vũ khí hạng nặng với những pháo beam, súng máy và ống phóng tên lửa. Về vũ khí beam, chiến hạm được trang bị 2 khẩu pháo beam 2 nòng, còn những vũ khí bắn đạn vật lý gồm 2 khẩu pháo 3 nòng và các khẩu súng máy bốn nòng.

Click để đọc thêm…