ZGMF-X19A ∞ Justice (aka Infinite Justice, Justice) là một mobile suit tiếp nối ZGMF-X09A Justice Gundam và xuất hiện lần đầu trong Mobile Suit Gundam SEED Destiny. Phi công chính của đơn vị là Athrun Zala.

Click để đọc thêm…