RGM-79SC GM Sniper Custom là một biến thể của RGM-79 GM. Xuất hiện lần đầu trong series Mobile Suit Variations (MSV).

Click để đọc thêm…