RGC-80S GM Cannon Space Assault Type là một biến thể của RGC-80 GM Cannon. Thiết kế của nó xuất hiện lần đầu trong series MSV-R: The Return of Johnny Ridden.

Click để đọc thêm…