RGC-80-1 GM Cannon Test Type là một mobile suit pháo binh thử nghiệm của lực lượng Liên Bang Trái Đất. Mặc dù không được nhìn thấy trong bất kỳ series anime nào, GM Cannon Test Type thuộc Mobile Suit Variation và MSV-R.

Click để đọc thêm…