RX-78GP03 (hoặc RX-78GP03D) Gundam “Dendrobium” là đơn vị thứ 3 trong Gundam Development Project, là sự kết hợp giữa mobile suit “Dendrobium Stamen” và đơn vị hỗ trợ không người lái Armed Base Mobile Container “Dendrobium Orchis”.

Click để đọc thêm…