Nội dung: Một dòng không gian khác của getter, trong tương lai không xa khi nhân loại phát hiện ra Getter Rays và sử dụng để làm nguồn năng lượng phục vụ cho nền văn minh, cũng là lúc phải đối đầu với kẻ xăm lượt ngoài vũ trụ đi cùng với năng lượng Getter Rays( Tia Getter), tuy nhiên sau đó bị lực lượng Super Robot trái đất củ hành sạch sẽ trên mặt trăng . Nhưng không lâu sau…..

Click để đọc thêm…