[Review] Kamisama Dolls

October 10, 2012 | | Mecha

Nhận xét:
+ Ưu: Phần nhân vật rất phong phú và đa dạng dù câu chuyện khá ngắn, animation quá đỉnh nhất là những cảnh action.
+ Nhược: Nội dung lằng nhằng, chưa được kết thúc.

Click để đọc thêm…