Bạn đã từng nghĩ Model Kit là đồ chơi trẻ con. Bạn nên nghĩ lại vì model kit mecha là một thú vui nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể làm được. Nếu như bạn không tin, hay thử xem qua một phiên bản từ Gundam 00

Click để đọc thêm…