Như tiêu đề, ai ai hẳn cũng biết hai chương trình này luôn đi đôi với nhau. Khi nhắc đến Kamen Rider, bạn không thể không nghĩ đến Super Sentai, và ngược lại.

Click để đọc thêm…