Người hâm mộ của Mamoru Nagano đã chờ đợi hơn nửa thập kỷ qua cho sự trở lại của cuốn sử thi về mecha trong Hana no Utame Gothicmade chắc hẳn …

Click để đọc thêm…