Câu chuyện dưới đây là về biến cố vừa xảy ra với Cosmic Break FC, trực thuộc Mecha FC  Biến cố này để lại nhiều bài học quý giá không chỉ cho FC nói riêng mà cho cộng đồng game thủ VN chúng ta nói chung.