Phim tài liệu mới cho bộ phim tokusatsu của Hollywood năm 2013 là Pacific Rim đã được tung ra, cho khán giả biết một ít về nền tảng của cốt truyện.

Click để đọc thêm…