Shochiku đã cho truyền tảo một video quảng cáo ngăn cho phần thứ 6 của phim remake Space Battleship YAMATOSpace Battleship YAMATO 2199, “Arrival at the Great Magelanic Galaxy”. Phim sẽ bắt đầu chiếu tại Nhật Bản từ ngày 15 tháng Sáu.

Click để đọc thêm…