Trang blog chính thức của game Kamen Rider Battride War đã xác nhận Dori Sakurada sẽ là người lồng tiếng cho Kamen Rider New Den-O trong game.

Click để đọc thêm…