Tạp chí Dengeki số mới có đăng nhiều hình ảnh về game Mobile Suit Gundam mới nhất trên máy PlayStation 3, “Gundam Breaker”, trong đó xuất hiện nhiều mobile suit mới trong game.Dự kiến game sẽ phát hành vào ngày 27 tháng Sáu.

Click để đọc thêm…