Đây là phần giới thiệu ở cuối tập phim trước của Zyuden Sentai Kyoryuger Brave 10: “Sấm chớp! Gold phục sinh!.” Kyoryu Gold sẽ ra mắt trong tập phim tuần tới!

Click để đọc thêm…