Fan của sere manga/anime nổi tiếng “Hunter x Hunter” vô cùng sung sướng khi nghe tin tác phẩm của Yoshihiro Togashi sẽ được chuyển thể thành game trên điện thoại.