Luật chơi kiểu HFC: Đăng ký tham gia và hỏi đáp thắc mắc tại đây. Thời hạn đăng ký: hạn chót ngày 27/6/2016