Ngày nay thấy nhà nhà xem SnK, người người coi SnK nên phải có cái FC cho mọi người hớn với nhau mới vui chứ nhỉ _(;3_/Z)_
Hãy vui vẻ với nhau, yêu thương nhau bằng Neptune cả trái tim mình bạn nhé. _(;3_/Z)_

Click để đọc thêm…