Nếu cái tên không một chút quen thuộc với bạn, thì Mark Morris cũng đã viết về một trong số những chương trình TV mà bạn yêu thích.