Không mạnh mẽ như người sói, không nham hiểm như vampire, không ám ảnh như những hồn ma… nhưng chỉ cần một vết cắn và bạn sẽ nhanh chóng đứng trong hàng ngũ zombie

Click để đọc thêm…