Karakasa Kozo là một loại yêu quái có hình dáng chiếc ô ở Nhật Bản, xuất hiện khá nhiều trong các hình vẽ dân gian. “Ma ô” luôn gây sợ hãi, đôi khi là hài hước cho mọi người xung quanh vì dáng vẻ kỳ lạ của nó.

Click để đọc thêm…