Bạn có thấy chán với hình thức dịch truyện như hiện nay, chỉ nhận truyện rồi dịch, nhận truyện rồi dịch? Vậy đấu trường này sẽ thay đổi tất cả, khiến cho Horror Library trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Click để đọc thêm…