Cuốn sách ngữ pháp kinh dị Granny Grimm của Nik Holmes sẽ là một cuốn sách hoàn hảo nhất để dọa những đứa trẻ của bạn trong khi dạy chúng bảng chữ cái Alphabet với những con quái vật chỉ xuất hiện trong đêm tối.