Việt Nam mình có ông Kẹ, ông Ba Bị thì bên trời tây cũng có một quái nhân giống như thế, tên là Slender Man là một sinh vật hoặc là với các đặc điểm và khả năng kì dị.

Click để đọc thêm…