Như tiêu đề, đây là những mẩu chuyện nhỏ, ừm, nói là không đầu không cuối cũng được
Bạn sẽ phải ngẫm một lúc để hiểu được điều gì đã xảy ra trong truyện.

Click để đọc thêm…