Broccoli sẽ cho ra mắt lót chuột 3D của Pako và Tama trong tháng 7 vừa qua, 2 cái nổi lên bằng silicon đó sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi hoạt động với chuột lâu đấy…

Click để đọc thêm…