Phỏng vấn của tác giả Gintama Sorachi Hideaki và đạo diễn anime Gintama Fujita Yoichi trong buổi Tiệc chúc mừng anime được tiếp tục, chủ bút Matsuo đã tiến hành buổi phỏng vấn này với tác giả chính Sorachi-sensei và đạo diễn anime Gintama Fujita Yoichi trong buỗi lễ ký niệm bộ anime được tiếp tục!

Click để đọc thêm…