Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của hai anh về 4 năm đồng hành với bộ Gintama.

Click để đọc thêm…