Sorachi Hideaki – mangaka của series đình đám Gintama – sẽ trả lời 127 câu hỏi được lựa chọn nghiêm ngặt. Bài phỏng vấn này đã được đăng trong cuốn Gintama Official Character Book – Gin Channel. Có thể bạn sẽ khám phá được những tính cách thật sự ẩn sau con người bí ẩn này…

Click để đọc thêm…