Ý tưởng đầu cuối đã xong xuôi giờ chỉ còn việc viết nó ra. Mục đích của fic này là muốn liên kết series touhou lại thành một câu chuyện ảo mộng thần tiên. Do mình chuộng tiếng Việt hơn nên sẽ viết thuần Việt hết mức có thể, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ pha Hán Việt vào cho nó có tí màu sắc truyện tiên hiệp.

Click để đọc thêm…