“Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ , khi khóc ,
khi tưởng tượng , khi hôn nhau , khi nguyện cầu ? Bởi vì những gì
đẹp đẽ nhất thể gian chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt , mà phải cảm
nhận bẳng con tim . Và với anh , em chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này . . . “

Click để đọc thêm…