Chuyến hành trình tennis liều lĩnh tiếp diễn trên Tokyo MX và Sun TV từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.