Nhà xuất bản Stack vừa mới mở một trang web và facebook cho tựa game School Day mới nhất, tên là Island Days. Và theo như những gì được đang trên facebook thì nội dung chi tiết của game sẽ được tiết lộ dần…

Click để đọc thêm…