Season mới được trông chờ này sẽ bắt đầu chiếu từ ngày 02 tháng 10.