Trang web chính thức của anime Sora no Method đã phát song PV thứ ba, bao gồm OP “Stargazer” thể hiện bởi Larval Stage Planning và ED “Hoshikuzu no Interlude” (Stardust Interlude) do fhána trình bày. CD OP và ED sẽ được phát hành lần lượt vào ngày 20 tháng 10 và 5 tháng 11.

Click để đọc thêm…