OVA về các thần tượng so tài trên sân khấu VR được chiếu trên đài Tokyo MX ngày 02 tháng 10 năm 2016.