Như cái tiêu đề thì đây là poll của 7 nhân vật nữ trong anime được yêu thích nhất qua cuộc bầu chọn của 100 người ở Akihabara.

Click để đọc thêm…