Ngực tấn công, mông phòng thủ hay nhưng “bộ ván” phẳng như màn hình LED đã làm bạn quá chán ngấy. Tại sao không thử tìm đến một vùng đất mới đầy hứa hẹn trên cơ thể các nàng sẽ làm máu của chúng ta sẽ dồn lên à không dồn xuống bên dưới? Vùng đất đó không phải ở nào nào xa xôi mà chính ngay tầm mắt của chúng ta: Nách.

Click để đọc thêm…