Với sự ra mắt ep đầu tiên, có thể coi sự thành hay bại của một anime dựa trên chính ep này, của tất cả các anime trong mùa xuân 2014, do đó bộ sưu tập những anime ấn tượng nhất của NicoNico Douga do các fan bình chọn đã được công bố.

Click để đọc thêm…