Ngoại truyện của manga được chuyển thể sẽ lên sóng Tokyo MX vào ngày 01 tháng 10.