Như chúng ta đều biết, trong thế giới 2D có rất nhiều các girl moe, Nói thẳng ra là toàn các girl moe . Cũng đã có rất nhiều các bảng thống kê ai “tsun” nhất, ai “moe” nhất, tóc dài, BB,etc… Vậy nên hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhìn vào 1 khía cạnh vốn hiện hữu không ít trong Ecchi world nhưng lại đựoc ít người đề cập tới: Cô nào “dâm” nhất???

Click để đọc thêm…