Đã được một thời gian kể từ khi tác giả Kōhei Horikoshi của bộ truyện My Hero Academia quảng cáo bộ truyện lên một số phương tiện truyền thông, vol 10 của bộ truyện vừa được cho ra vào Nhật Bản hôm nay ( 03/09/2016) và ông ăn mừng việc đó với 2 bộ “swapping costumes” yêu thích của fan .