Shonen Jump+, một website e-manga trực tuyến của Shueisha, đã đưa ra một ý tưởng kỳ lạ: bằng việc tạo ra những tương tác “độc đáo”, “đầy kích thích”, khiến người đọc vừa có thể theo dõi nội dung, vừa cảm thấy “hứng thú” khi theo dõi truyện.

Click để đọc thêm…